Foxtrot Vineyards

1201 Gawne Road, Naramata BC 

Phone 250 496 5082